İdman tədbirlərinin keçirilməsi

foto_4

Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişafının yaxşılaşdırılmasına istiqamətlənmmiş tendensiya gələcək tərəqqi üçün vacib olan şərtlərdən biridir və nəticə etibarı ilə gənc nəslin, bütövlükdə bütün millətin bədən tərbiyyəsinin yaxşıladırılmasına yönəlmişdir.
Bədən tərbiyyəsi-idman həyatının müxtəlif sahələrinin müsbət dəyişiklərə ehtiyacı vardır, bu imkan verəcək ki, ölkədə bədən tərbiyyəsi məşğlələlərinə və idmana marağ artsın, şəxsiyyətin formalaşmasında hissediləcək dərəcədə rol oynasın.
Azərbaycan əhalisinin kütləvi-idman və bədən tərbiyyəsi-sağlamlıq işinin təşkili məsələləri indi xüsusi aktuallıq kəsb edir.
İdman tədbirləri idman növləri üzrə hamı tərəfindən qəbul edilmiş qaydalar əsasında yüksək idman nəticələrinə nail olmaq üçün keçirilir və ən çox effekt verən kütləvi, sağlamlıq, bədən tərbiyyəsi idmanı növünə aiddir.
Əldə olan yardımçı vasitələrin, əyani təşviqat, atributikalar və maliyyə imkanlarının köməyi ilə, habelə mumkün qədər çox idman cəmiyyətlərinin cəlb edilməsi yolu ilə dəqiq, savadlı, rəngarəng təşkil edilmiş idman tədbirləri-müvəffəqiyyət qazanmağın və keçirilən tədbirin çox tamaşaçı olmasının təminatıdır.

“ASEP” Şirkəti idman tədbirlərinin təşkili zamanı aşağıdakı məqsədləri güdür:
• yarış keçirilən yerlə təmin etmə və yarış yerini hazırlamaq ,avadanlıq ,inventarla təchiz etmək;
• Yarışların təntənəli açılışının ssenarisini hazırlamaq;
• Hakimlər kollegiyasının təyin edilməsi;
• Xidmət personalının işinin təşkili;
• Əyani təşviqatın hazırlanması (bannerlər, dartılma vasitələri, nişanlar, vımpellər);
• Təltifetmə materiallarının alınması(hazırlanması) və atributikalar;
• Musiqi müşaiyyətçilərinin, radiocihazların və fonoqramların vəziyyətinə nəzarət edən cavabdeh şəxsin təyin edilməsi;
• Yarış protokollarının, blanklarının, cədvəllərin, tədbirin keçirilməsinə dair hesabatların hazırlanması;
• Yarışların tibbi personalla təmin edilməsi;
• Yarışları idarə edən hakimlərlə yarış qaydalarına dair seminar və zaçotların keçirilməsi;
• Yarışların baş hakim kollegiyası ilə məşqçilərin-komandaların nümayəndələri ilə birgə iclasının keçirilməsi;
• Açılışın təntənəli hissəsinin keçirilməsinin təşkili;
• KİV,nəşriyyat və teleradioverilişlər işinin təşkili;
• Bufet işinin təşkili;
• İdman qurğularının yanğına qarşı mühafizəsini təşkil etmək;
• Avtonəliyyat vasitlərinin dayanacaqlarla təmin edilməsi;
• Yarışların keçirilməsi zamanı ictimai asayişin qorunmasının təmin edilməsi;

İdman tədbirlərinin keçirilməsi zamanı Şirkətin imkanları yuxarıda qeyd edilən bəndlərlə məhdudlaşmır. Fərdi yanaşma müştərinin tələbindən asılı olaraq optimal təkliflərin yaranmasına kömək edir.

Fəaliyyət

Layihələr

Xəbərlər